FK DAC 1904, a.s. DUNAJSKÁ STREDA

 

MESTSKÝ ŠTADIÓN / VÁROSI STADION / CITY STADIUM

Adresa/Address: Športová ulica 18, Dunajská  Streda 929 01, Slovensko

Cím: Sport utca 18, Dunaszerdahely 929 01, Szlovákia

Kapacita/Capacity: 16 410 divákov/spectators, 3 410 na sedenie/seats

Férőhely: 16 410 néző, ülőhely: 3 410*

(*údaje k 30.6.2008/adatok 2008.06.30-ig/Until 30 June 2008)

 

Pohžad dokola zo stredového kruhu - Körkép a pálya közepéről - Fisheye view: look around from the kick-off point

 

Pôdorys štadióna DAC / DAC-stadion alaprajza / Stadium ground-plan

 

 

Hlavný vstup / Főbejárat / Main Entrance

 

    

      

     

 

Hlavná tribúna bola prestavaná začiatkom 80.-tych rokov a bola odovzdaná v roku 1985 pri príležitoti Spartakiády. Modré sedačky pre VIP hostí pribudli v júli 2008. /

A főtbrinün átépítése az 1980-as évek eljén kezdődöt, majd az 1985-ös országos Szpartakiád alkalmából lett átadva. A kék VIP-ülőhelyek 2008. júliusában lettek felszerelve. /

The main stand was build in the first half of 1980s and was inaugurated on the occasion of the 1985 Spartakiad.

 

            

Východná tribúna, postavená v rokoch 1987-89 súčasne s tribúnami na státie. Žlté sedačky boli nainštalované v júli 2008. /

A Keleti tribün a kapuk mögötti állótribünökkel együtt 1987-89 között épült. A sárga ülőhelyek 2008. júliusában lettek felszerelve. /

East stand, erected in 1987-89

 

              

 

  

Svetelná tabuža, inštalovaná v roku 1992. / Az eredményjelzö 1992-ben lett felállítva. / The information panel was introduced in 1992

 

 

Lavička náhradníkov / Cserepad / Bench

 

     

Letecký pohžad - Š Patrik Kristian. Všetky práva vyhradené.

 

 

Štadión na začiatku 80.-tych rokov minulého storočia / Stadionunk az 1980-as évek elején / Stadium at the beginning of the 1980s

 

Hlavná tribúna počas výstavby začiatkom roka 1985 / Főtribün építése idején, 1985. elején / Main stand in 1985