DUNAJSKÁ STREDA - mesto kultúry, tolerancie, termálnej vody a futbalu

 

Dvadsapätisícové mesto Dunajská Streda, ktoré nájdete na južnom Slovensku v centre Žitného ostrova len 45 kilometrov od Bratislavy a 35 kilometrov od maďarkého Győru, je mestom štyroch historických náboženstiev a termálneho kúpaliska, ale aj mestom kultúry a futbalu.

Viac o našom meste a o živote jeho obyvatežov sa dozviete na nasledovných stránkach:

 

DUNASZERDAHELY - a kultúra, tolerancia, termálfürdő és a labdarúgás városa

 

A 25.000 lakosú Dunaszerdahely a Csallóköz szívében fekszik, csak 45 kilométerre Szlovákia fővárosától, Pozsonytól, és 35 kilométerre Győrtől. A négy történelmi egyháznak és egy csodálatos termálfürdőnek otthont adó kis város a kultúra és a foci városa is egyben.

Dunaszerdahelyről és lakosainak életéről az alábbi honlapok adnak bővebb információt:

 

DUNAJSKÁ STREDA - the home of culture, tolerance, thermalpark and football

 

The small town of Dunajská Streda, home of 25.000 inhabitants, is located in the heart of the so-called Rhy Island in south Slovakia, only 45 kilometres from the capital city Bratislava and 35 km from Győr. The four historical churches and a beautiful thermalpark is the most valuable heritage from our predecessors. Besides that, our small town is also the home of culture and the once-famous football club - FC DAC 1904.

More information about the town and its inhabitants is available on the following websites:

 

www.dunstreda.sk

www.dstv.sk

www.dunajinfo.sk

www.vmkds.sk

www.ds.mesto.sk

dunaszerdahely.lap.hu

www.plebania.sk

www.thermalpark.sk & www.kupalisko.sk

www.fc-royal.szm.sk

www.tourist-channel.sk/dunajska-streda

www.tamico.sk/Dunajska%20Streda%20S.htm

dunajska-streda.holiday.sk/accommodation

www.crwflags.com/fotw/flags/sk-dunaj.html

www.travelatlas.sk/dunaj_streda/mapanavig.html

wb-int.com/sk/dunajskastreda/

http://www.firmydunajskastreda.sk

www.streetball.abacus.sk

www.cvc-szikds.sk

www.szsds.sk

www.zssds.sk

www.ds.ouzp.sk

www.sadds.sk

www.felvidek.ma

www.magyar.sk

 

 

Mapa mesta/Város térképe/City on the map ť