ŠTATISTICKÉ ÚDAJE  - STATISZTIKAI ADATOK - STATISTICS

 

Hráči - játékosok - players

Tréneri - edzők - coaches

Ďašie štatistiky - egyéb - other stats

Zoznam všetkých hráčov DAC v najvyššej súaži (288) - A DAC élvonalbeli játékosainak teljes listája (288) - Complete list of DAC players in 1st league (288)

 

Zoznam všetkých druholigových hráčov DAC (292) - A DAC másodikligás játékosainak teljes listája (292) - Complete list of DAC players in 2nd league (292)

 

Súhrnný zoznam všetkých hráčov DAC v 1. a 2. lige (495) - A DAC játékosainak teljes listája az első és második ligában (495) – Consolidated stats of all DAC players in 1nd and 2nd league (495)

Zoznam všetkých trénerov a asistentov DAC v prvej a druhej lige - A DAC első-, és másodikligás edzőinek és másodedzőinek teljes névsora - Complete list of DAC coaches and assistants in 1st and 2nd league

Štatistiky vzájomných zápasov so všetkými súpermi v 1. a 2. lige - A DAC mérlege az összes 1. és 2. ligás ellenfelével - DAC vs others in 1st and 2nd league (consolidated statistics)

Priemerná návštevnos domácich zápasov (1980-2014) - A hazai mérkőzések átlag nézőszáma (1980-2014) - Average attendance (1980-2014)

Údaje sú od sezóny 1980/81 do konca ročníka 2013/14 – Adatok az 1980/81-es évadtól a 2013/14-es idény végéig érvényesek - All data from season 1980/81 till the end of season 2013/14

 

Pozn.: Druhá najvyššia súaž mala v ročníkoch 2006/07 až 2010/11 názov 1.liga. V štatistických prehžadoch figuruje v odseku 2.liga.

           DAC B účinkoval v ročníku 2008/09 v 1. (2. najvyššej) lige - hráči a tréneri sú v štatistikách zahrnutí, zápasy a návštevnos nie.

Megj.: A 2006/07-es idénytől 2010/11-ig a második vonal hivatalos megnevezése 1.liga. Az itt feltüntett adatokban a 2.liga statisztikái közt szerepel.

           A 2008/09-es idényben a DAC B az 1. ligában (2. vonal) szerepelt - a játékosok és edzők statisztikái be vannak számítva, a mérkőzések és nézők nem.

Notes: Between seasons 2006/07 and 2010/11 (included), the Second division was renamed to 1st League. Our statistics treat the data from this level under name "2.LIGA".

           In season 2008/09, DAC B played in 1st League (2nd level) - players and coaches are included in stats, unlike games and attendance.

 

Last updated: 09.06.2014